Biblioteka Wydziału Biologii UW

Czasopisma elektroniczne 

stąd można pobrać program Acrobat Reader czytający format PDF, w którym zapisane są teksty artykułów czasopism elektronicznych.

Czasopisma biologiczne

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |

UWAGA!!!

ScienceServer ICM udostepniający czasopisma Elseviera i Springera zakupione w ramach licencji krajowej przestał istnieć z końcem 2015 roku. Zastapiła go Infona ICM - nowy portal komunikacji naukowej. Część adresów internetowych czasopism Elseviera i Springera z powyższej listy "Czasopisma biologiczne" nie została jeszcze zmieniona i prowadzi poprzez okno informacyjne, z wyborem do stron wydawców (ScienceDirect lub SpringerLink) lub Infony, a po odczekaniu 15 sek. do głównej strony Infony. Aby znaleźć właściwe czasopismo w Infonie należy wybrać "wyszukiwanie zaawansowane" w prawym górnym rogu ekranu, na liście rozwijanej wybrać "Tytuł czasopisma", a obok wpisać poszukiwany tytuł. Drugi sposobem dotarcia bezpośrednio do poszukiwanego tytułu jest skorzystanie z Listy e-czasopism i tu wybór Infony lub strony wydawcy ScienceDirect czy SpringerLink. 
Infona dostępna jest także zdalnie z komputerów domowych pod bezpośrednim adresem:
http://han.buw.uw.edu.pl/han/infona


Wszystkie czasopisma dostępne w sieci UW 

Lista e-czasopism (Full Text Finder)  - opis


Lista polskich czasopism elektronicznych  

Lista polskich botanicznych czasopism elektronicznych   


Directory of Open Access Journals (DOAJ) 


Także w bazach:

BioMed Central - ponad 70 czasopism biomedycznych ukazujących się wyłącznie w wersji elektronicznej, ogólnie dostępne


Cambridge Journals (też z listy alfabetycznej powyżej) - czasopisma wydawnictwa Cambridge University Press
Dostępność pełnych tekstów: zależnie od tytułu


EBSCOhost (też z listy alfabetycznej powyżej) - ponad  5 tys. czasopism w tym około  800 tytułów z dziedziny Biological Sciences
Aby dotrzeć do pełnych tekstów należy: 1) połączyć się z bazą; 2) wybrać serwis EBSCOhostWeb; 3) odszukać Academic Search Complete i wybrać Title List; 4) skorzystać z listy alfabetycznej lub wyszukiwarki
Dostępność pełnych tekstów:  zasady ustalają poszczególni wydawcy, na ogół  6 - 12 miesięcy po publikacji.


ELSEVIER  / ScienceDirect  (też z listy alfabetycznej powyżej) - ok. 2 tysięcy czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym dawne tytuły Academic Press i Harcourt Health Science 

ELSEVIER / Infona.pl na serwerze ICM UW

Dostępność pełnych tekstów: na ogół od 1995 


Free Medical Journals.com - ponad 1 tys. czasopism biomedycznych
Dostępność pełnych tekstów: ogólnie dostępne, zasady ustalają poszczególni wydawcy


HighWire Press (też z listy alfabetycznej powyżej) - ponad 300  darmowych czasopism elektronicznych w bazie tworzonej przez  Stanford University Libraries. Zasady udostępniania ustalane są przez poszczególnych wydawców, na ogół 6 - 12 miesięcy po publikacji.


JSTOR (też z listy alfabetycznej powyżej)  - ponad 400 renomowanych czasopism o tematyce biologicznej i ogólnonaukowej, pogrupowanych w kolekcje.
Dostępność pełnych tekstów z sieci UW: pełne archiwum z 2-5 letnim embargo; kolekcja Life Sciences Collection dostąpna
wyłącznie z sieci Wydziału Biologii 


JSTOR Plant Science - docelowo ponad 2 miliony przeszukiwalnych materiałów zielnikowych, artykułów o roślinach, rysunków itp.; baza powstała we współpracy ze 160 instytucjami (zielniki, biblioteki, ogrody botaniczne) w 46 krajach na 5 kontynentach; 
Dostępność wyłącznie z sieci Wydziału Biologii 


JSTOR Sustainability - setki czasopism, książek i raportów na temat zrównowazonego rozwoju, wśród nich wiele Open Access;

Dostępność z sieci Wydziału Biologii i wybrane OA


Oxford Journals (też z listy alfabetycznej powyżej) - ponad 200 czasopism wydawnictwa Oxford University Press
Dostępność pełnych tekstów z sieci UW: 8 - 5 ostatnich lat, aktualizacja na bieżąco 


Portico Access - setki czasopism z wielu dziedzin nauki, pełne archiwum z 2-5 letnim embargo 


ProQuest - wiele baz z czasopismami pełnotekstowymi, w tym 3 bazy ProQuest Agriculture Journals, ProQuest Medical Library  i ProQuest  Science Journals oferujące ok. 400 czasopism biomedycznych.
Dostępność pełnych tekstów z sieci UW:
zasady podano obok tytułów
Aby dotrzeć do pełnych tekstów
należy: połączyć się z serwisem i
wybrać Publikacje z górnych linków


PubMed Centra Journals - ponad 150 czasopism biomedycznych udostępnianych przez NCBI i NLM


SPRINGER / SpringerLink (też z listy alfabetycznej powyżej) - ponad 400 czasopism wydawnictwa Springer

SPRINGER / Infona.pl na serwerze ICM UW

Dostępność pełnych tekstów: od 1995


Taylor & Francis Online - ponad 500 czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych wydawnictwa Taylor & Francis

Dostępność pełnych tekstów: na ogół od 1997


Wiley Online Library (też z listy alfabetycznej powyżej) -  ok. 200 czasopism wydawnictwa Wiley i Blackwell (dawniej w bazie Blackwell-Synergy)

Dostępność pełnych tekstów: na ogół 5 - 10 ostatnich lat


"Lista regensburska" = Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)=Biblioteka Czasopism Elektronicznychzawierała informację o około 16 000 czasopism elektronicznych z różnych dziedzin , w tym o 1500 czasopismach biologicznych.

Więcej o bazie......


 [BIBLIOTEKA]