Biblioteka Wydziału Biologii UW

Biblioteka Wydziału Biologii UW (BWB) powstała w 2000 roku z połączenia czterech bibliotek instytutowych, Instytutu Biochemii, Mikrobiologii, Zoologii oraz biblioteki Instytutu Botaniki, dawnej Filii, której zbiory zostały przeniesione z Al. Ujazdowskich 4 i włączone do BWB w 2016 roku. BWB jest ogólnowydziałową placówką biblioteczno-informacyjną. Ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym.
Czytelnia tradycyjna (42 miejsca) jest ogólnie dostępna. Czytelnia komputerowa (10 stanowisk w sieci) przeznaczona jest głównie dla studentów i pracowników Wydziału Biologii UW.
Na miejscu można odpłatnie wykonać kserokopie i bezpłatnie skany z zachowaniem przepisów prawa autorskiego. 

Księgozbiór BWB liczy obecnie blisko 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek  i ok. 20 tys. woluminów czasopism. Profil zbiorów obejmuje pismiennictwo z dziedziny biologii i nauk pokrewnych.

Katalog on-line BWB jest tworzony od 1999 roku i w coraz większej części obejmuje  także zbiory nabyte wcześniej. Do grudnia  2016 roku skatalogowano ponad 9 tysięcy książek i ok. 300 czasopism. W 2002 roku katalog on-line BWB został włączony do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT) polskich bibliotek naukowych, stosujących zintergrowane systemy biblioteczne. 
Dostępne są także archiwalne kartkowe katalogi alfabetyczne i rzeczowe książek oraz czasopism, a także katalog alfabetyczny prac doktorskich.

Wypożyczalnia biblioteczna obsługuje  pracowników i studentów UW, posiadajacych aktywne elektroniczne konto biblioteczne.
 BWB prowadzi wypozyczenia miedzybiblioteczne.

Ze strony internetowej BWB prowadzą odsyłacze do ponad 3 tys. czasopism pełnotekstowych o tematyce biologicznej, do licznych baz bibliograficznych, e- książek i e-podręczników. Są to zasoby objęte licencją krajową, a także opłacane przez Wydział Biologii UW (JSTOR Life Science Collection) i ogólnie dostępne.

Sieci bezprzewodowe:
Eduroam - informacje o rejestracji i logowaniu

Pracownicy:
mgr Iza Wyszomirska (kierownik), mgr Paulina Jasińska, Bożena Plejznerowska, Darmiła Ślepowrońska, mgr Karol Wachowski

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

[BIBLIOTEKA]