Biblioteka Wydziału Biologii UW

Czasopisma bieżące  2021

Czasopisma zagraniczne 

BioEssays  (licencja krajowa)
Biology of Reproduction  
(darmowe po 12 miesiącach)
Cell Biochemistrty and Function
(licencja krajowa)
Development
(darmowe po 6 miesiącach)
Feddes Repertorium  
 (licencja krajowa)
Freshwater Biology  
 (licencja krajowa)
Molecular Microbiology 
(licencja krajowa)
Nature  
(licencja krajowa)
Oikos   
(licencja krajowa)
Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
(licencja krajowa)
Science  
(licencja krajowa)

Czasopisma polskie (+ p - dodatkowo wersja papierowa) 

Acta Biochimica Polonica 
Acta Ornithologica 
ActaPalaebotanica 
Annals of Parasitology  (
dawne Wiadomości Parazytologiczne)
Biologia w Szkole  
!! HASŁO U BIBLIOTEKARZA + p
BioTechnologia 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
Dzikie Życie + p
Ecohydrology and Hydrobiology   
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa  (2013/ nr 1 2, 3, 4; 2014/ nr 1, 1-Eng., 2, 3, nr specjalny, 2015/ nr 1nr 1-Eng. , nr 2, 3, 4, 2016/ nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, 2017/ nr 1, nr 2nr 3, nr 4, 2018/ nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
!! HASŁO U BIBLIOTEKARZA 
Forum Akademickie
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
Kosmos
Ornis Polonika (
dawne Notatki Ornitologiczne )
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 
Polish Botanical Journal
Polish Journal of Ecology
(dawna Ekologia Polska) + p
Polish Journal of Environmental Studies
Polish Journal of Microbiology (
dawne Acta Microbiologica Polonica) (dar) + p 
Postępy Biochemii
Postępy Biologii Komórki
Postępy Mikrobiologii (dar) 
Reproductive Biology (licencja krajowa)
Roczniki Bieszczadzkie
Środowisko 
Świat Nauki (dostępne wybrane artykuły) + p
Uniwersytet Warszawski (dar) + p
Wiedza i Życie
( dostępne wybrane artykuły) + p
Wszechświat  1-3/20204-6/20207-9/202010-12/2020

Czasopisma zagraniczne 2009-2017
Czasopisma zagraniczne 2008

Czasopisma zagraniczne 2007

Czasopisma zagraniczne 2006

Czasopisma zagraniczne 2005

Czasopisma zagraniczne 2004
Czasopisma zagraniczne 2003
Czasopisma zagraniczne 2002

[BIBLIOTEKA]